U bent hier

Nieuwsberichten

Huisartsenorganisaties pleiten voor meer onderzoek naar digitale zorg

7 juli, 2020

In de aanloop naar het debat over de curatieve zorg hebben huisartsenorganisaties NHG, LHV en InEen in een brief aan de Tweede Kamer gevraagd om meer onderzoek te doen naar de effectiviteit van digitalisering in de huisartsenpraktijk. Ook is aandacht gevraagd voor een betere betrokkenheid van huisartsen bij (on)zinnige zorgtrajecten.

LESA aanvragen laboratoriumdiagnostiek geactualiseerd

6 juli, 2020

De LESA ‘Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek’ is geactualiseerd. Drie hoofdstukken zijn herzien: Angina pectoris, Diarree en Urineweginfecties.

Vacature lid Raad van Bestuur

2 juli, 2020

Het NHG zoekt een lid Raad van Bestuur. Nadat de leden eind vorige maand instemden met een tweehoofdige Raad van Bestuur, is tijdens de Algemene Ledenvergadering op 29 juni een akkoord gegeven op de profielschets voor een lid Raad van Bestuur.

Terugblik Algemene Ledenvergadering

2 juli, 2020

Op maandag 29 juni 2020 vond de (online) Algemene Ledenvergadering (ALV) van het NHG plaats. De aanwezige leden verleenden decharge aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht voor het afgelopen verenigingsjaar. De profielschets lid Raad van Bestuur werd unaniem en ongewijzigd goedgekeurd.

TvPO: nieuw tijdschrift voor alle praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen

2 juli, 2020

Een gloednieuw tijdschrift is verschenen: TvPO, Tijdschrift voor praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen. Dit tijdschrift is een samensmelting van het tijdschrift TPO De Praktijk (gemaakt door NHG, V&VN PVK-POH en uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum) en het vakblad De POH van de NVvPO.
Foto van het coronavirus

COVID-19 laatste update 30 juni

30 juni, 2020

In dit nieuwsbericht vindt u de laatste updates over het coronavirus/COVID-19 die van belang zijn voor de huisartspraktijk. In het NHG-dossier Coronavirus vindt u adviezen die behulpzaam kunnen zijn in de dagelijkse praktijk van de huisarts. Voor vragen van het publiek verwijzen wij u naar Thuisarts.nl en het landelijke informatienummer 0800-1351.

Per 1 juli wettelijk recht op elektronische inzage

30 juni, 2020

Op 1 juli heeft de patiënt recht op elektronische inzage in het dossier dat elke zorgverlener van hen bijhoudt. Ook u als huisarts bent verplicht om (kosteloos) elektronische inzage en een elektronisch afschrift van het medisch dossier te geven aan patiënten die daar om vragen. De inzage in het eigen dossier is niet nieuw, het nieuwe is dat dit nu ook elektronisch mogelijk moet zijn. Hoe geeft u elektronische inzage, en hoe verhoudt dit zich met het programma OPEN?

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vanaf 1 juli weer van start

30 juni, 2020

Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is van half maart tot eind juni tijdelijk stopgezet vanwege de uitbraak van het coronavirus. Vanaf 1 juli start het bevolkingsonderzoek weer op.

Vaccinatiespreekuren in tijden van COVID-19

26 juni, 2020

De COVID-19-pandemie stelt nieuwe eisen aan de organisatie van het spreekuur voor vaccinatie tegen griep en pneumokokken. Om in het najaar de vaccinatiespreekuren volgens COVID-19 richtlijnen zo veilig mogelijk (voor patiënt en zorgverlener) en efficiënt mogelijk (gezien omstandigheden) te organiseren, heeft het NHG praktische adviezen en tips op een rij gezet.

Adviezen voor behandeling bij hitte

25 juni, 2020

Het is erg warm en dat blijft de komende dagen zo. Dat brengt gezondheidsrisico’s met zich mee voor kwetsbare groepen. Daarom heeft het RIVM het hitteplan geactiveerd voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel, Zeeland, Zuid-Holland en Utrecht. In het NHG-Dossier Farmacotherapie is een document ‘Hitteplan’ opgenomen. In dit document zijn de adviezen voor de behandeling van patiënten met dehydratie en de aanpassing van medicatie bij hitte uit de verschillende NHG-richtlijnen gebundeld.

In memoriam George Beusmans

24 juni, 2020

Op 4 juni 2020 is dr. George H.M.I. Beusmans (1944) overleden, huisarts en oud-bestuurslid van het NHG.

Pauze voor succesvolle reeks webinars COVID-19

19 juni, 2020

De afgelopen periode hebben NHG, LHV en MedischeScholing.nl een serie gratis webinars aangeboden over COVID-19. Om op die manier (huis)artsen en andere zorgverleners snel op de hoogte te brengen van de veranderingen en actualiteiten rondom het coronavirus. De webinars bleken te voorzien in een behoefte: tijdens de zeven sessies waren er gemiddeld ruim 18.000 deelnemers per webinar.

NHG-Verenigingsraad zoekt nieuwe leden

16 juni, 2020

De Verenigingsraad is het adviesorgaan van het NHG. Wilt u dicht bij het vuur zitten en horen wat er speelt? Wilt u invloed uitoefenen op het NHG-beleid en daarmee indirect ook op het landelijk beleid en de huisartsenzorg? Dan is dit uw kans! We zoeken meerdere enthousiaste praktiserende huisartsen die op persoonlijke titel hun bijdrage willen leveren aan de koers van het NHG.

Online Algemene Ledenvergadering

16 juni, 2020

Op maandag 29 juni 2020 organiseert het NHG zijn reguliere Algemene Ledenvergadering (ALV). Op de agenda staan de diverse jaarverslagen en geconsolideerde jaarrekening over 2019. Aan de ALV wordt gevraagd om decharge te verlenen voor het afgelopen verenigingsjaar.

Huisartsen richting verkiezingen 2021: ‘Alleen forse investeringen helpen nog’

16 juni, 2020

Woensdag 17 maart 2021 zijn er weer landelijke verkiezingen. Dat lijkt nog ver weg, helemaal in een tijd waarin corona nog steeds om voorrang roept, maar in politiek Den Haag zijn de voorbereidingen al begonnen. Bij politieke partijen worden de commissies gevormd die de verkiezingsprogramma’s schrijven. Acht huisartsenorganisaties laten daarom een stevig geluid horen, want alleen door forse investeringen in de huisartsenzorg blijft de huisarts dicht bij de patiënt in de wijk beschikbaar en het Nederlandse zorghuis in evenwicht.