U bent hier

Modernisering GVS uitgesteld tot 1 januari 2024

29 september, 2022

De herziening van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) wordt een jaar uitgesteld. Die tijd is nodig om de mogelijke gevolgen van dit plan voor onder andere patiënten en huisartsen nader te onderzoeken. Dit schrijft minister Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer.

NHG en LHV zijn verheugd dat minister Kuipers luistert naar de bezwaren die meermaals zijn geuit. De minister erkent dat de invoering van dit systeem grote risico’s voor patiënten, extra zorgkosten en meer werk voor de huisarts met zich mee zal brengen. Het is een positief signaal dat de minister de tijd neemt om dit te onderzoeken 

 In eerdere brieven aan de minister en de Tweede Kamer heeft NHG samen met de FMS, NVZA, NHG, LHV, KNMP, NAPCO en ASKA haar zorgen geuit over de risico’s van de aanpassingen op het geneesmiddelenvergoedingssysteem.  

Risico’s patiënten  

Meerdere redenen hebben de minister doen besluiten deze herziening uit te stellen. “Ik heb recent signalen ontvangen van veldpartijen waaruit ik concludeer dat het risico op problemen met de beschikbaarheid van geneesmiddelen als gevolg van de modernisering groter is dan eerder gedacht, aldus Minister Kuipers, die aangeeft dit onwenselijk te vinden voor patiënten. Ook de opgelopen inflatie in combinatie met het mogelijk extra bijbetalen voor patiënten is één van de redenen van dit uitstel.   

Extra kosten en regeldruk  

Als derde reden noemt de minister het oordeel van het Adviescollege Regeldruk (ATR). Het adviescollege oordeelde dat onder meer de extra kosten en regeldruk beter onderbouwd moet worden. Ook is het college kritisch over de beoogde structurele besparing (140 miljoen per jaar) van deze herziening. Mede als gevolg van het feit dat het voorstel mogelijk niet goed werkbaar is voor huisartsen en andere zorgverleners,” aldus het ATR. Het oordeel van het ATR sluit aan op de risico’s waar NHG en LHV samen met andere veldpartijen Minister Kuipers en zijn voorganger herhaaldelijk voor hebben gewaarschuwd. 

Voor meer informatie