U bent hier

Start vaccinatiecampagne 2022

28 september, 2022

Binnenkort start de griep- en pneumokokkenvaccinatiecampagne weer. Dit jaar valt de campagne (deels) tegelijk met de najaarsronde voor de COVID-19-herhaalprik. Het selecteren en uitnodigen van de doelgroep vroeg hierdoor extra aandacht van u als huisarts.

Belangrijkste wijzigingen griepvaccinatie

  • Op advies van de Gezondheidsraad is de indicatiestelling voor de griepgroep herzien. Enerzijds is er een aantal groepen toegevoegd, anderzijds is het aantal (handmatig) ‘te beoordelen’ indicaties (onder leiding van een expertpanel van NHG en RIVM) drastisch verminderd.
  • Er is geen interval meer nodig tussen de griep- en/of pneumokokkenvaccinatie en de COVID-19-vaccinatie.
  • Bij mensen met (morbide) obesitas is het advies om te vaccineren met naalden van 38 mm.
  • Door de uitbreiding met de nieuwe doelgroepen (Gezondheidsraadadvies 2021) zal wilsbekwaamheid/wilsonbekwaamheid vaker relevant zijn. Dit komt omdat er meer kinderen uitgenodigd worden door toevoeging van de aandoeningen epilepsie en psychomotore retardatie. Ook de doelgroep van mensen met een verstandelijke beperking is uitgebreid.

Een uitgebreidere toelichting op de aanpassingen vindt u in de NHG-Praktijkhandleiding Griepvaccinatie.

Geïndiceerde patiënten die mogelijk niet in uw HIS te selecteren zijn en onverhoopt geen uitnodiging hebben ontvangen, kunnen zich bij u melden voor een griepvaccinatie. Het gaat dan om patiënten met morbide obesitas en patiënten met longschade als gevolg van COVID-19. Bij deze laatste groep moet de indicatie door de longarts gesteld worden. Patiënten die meer dan 22 weken zwanger zijn (zonder medische indicatie) kunnen zich eveneens bij u melden tot 31 december 2022.

Hulpmiddelen patiëntenvoorlichting

Om uw patiënten uit te nodigen zijn de volgende materialen beschikbaar:

Voor de griepvaccinatie:

 Voor de pneumokokkenvaccinatie:

Webinar Vaccinaties tijdens de zwangerschap

Het RIVM heeft het webinar ‘vaccinaties tijdens de zwangerschap’ ontwikkeld, in samenwerking met verschillende organisaties waaronder het NHG. Hierin wordt aan de hand van 4 thema's ingegaan op de maternale griep- en kinkhoestvaccinaties. Verder wordt besproken wat de achtergrond en het immunologisch werkingsmechanisme achter maternale vaccinaties is. Het on-demand webinar is geaccrediteerd voor 2 punten.

Twijfels bij uw patiënt? De Twijfeltelefoon

De Twijfeltelefoon geeft mensen betrouwbare en onafhankelijke informatie over de effectiviteit en veiligheid van de verschillende COVID-19-vaccinaties. Om de druk op de huisartsen te verlichten, geeft de Twijfeltelefoon nu ook antwoorden op vragen over de griepvaccinatie.

De Twijfeltelefoon is een initiatief vanuit het Erasmus MC en is 5 ochtenden per week van 08:30-13:00 uur beschikbaar.  Op woensdag wordt additioneel de Turkse taal aangeboden en op vrijdag Arabisch.
www.twijfeltelefoon.nl | 088-7555777

 Meer informatie