U bent hier

Valpreventieweek 2022

14 september, 2022

Dagelijks belanden er naar schatting 280 ouderen (>65 jaar) door een val op de spoedeisende hulp, met de nodige medische, maatschappelijke en financiële gevolgen van dien. Wanneer hier geen actie op wordt ondernomen, zal dit aantal naar verwachting in 10 jaar tijd verdubbelen. Tijdens de jaarlijkse Valpreventieweek van 3 t/m 9 oktober wordt hier aandacht aan besteed.

De week wordt georganiseerd door VeiligheidNL, het kenniscentrum voor letselpreventie. Naast het creëren van bewustwording is ook het verspreiden van kennis onder zorgprofessionals een belangrijk doel om ouderen en hun naasten vooral te motiveren voor valpreventie.

Landelijk Programmaplan Valpreventie

Hoewel het thema ‘valpreventie’ relatief onbekend is, is het als kostenbesparende maatregel opgenomen in het Coalitieakkoord van 2021-2025. Om aan deze maatregel te voldoen, wordt momenteel door het ministerie van VWS gewerkt aan een Landelijk Programmaplan Valpreventie, met ondersteuning van VeiligheidNL. Het doel is om in 2023 het plan breed geïmplementeerd te hebben, waardoor er een meer gerichte aanpak mogelijk is. Potentieel kunnen hierdoor 81.000 vallen bij ouderen voorkomen worden.

Wat werkt in valpreventie?

Valpreventie richt zich op het wegnemen van risicofactoren. Deze worden veelal veroorzaakt door gedrag/leefstijl, obstakels of biologische factoren als verminderde spierkracht.

> Bekijk de whitepaper om te zien welke effectieve interventies u kunt inzetten.

E-learning ‘Ouderen motiveren voor valpreventie’ 

Om zorgverleners handvatten te geven hoe ze met ouderen in gesprek kunnen gaan over valpreventie, is door VeiligheidNL de geaccrediteerde e-learning ‘Ouderen motiveren voor valpreventie’ ontwikkeld. Hierin komt aan bod wanneer en hoe u een gesprek start, hoe u om kunt gaan met eventuele weerstand en welke tips u ouderen kunt geven zodat u ze direct kunt helpen. Tot en met 9 oktober is de e-learning gratis te volgen.

> Meld u aan voor deze e-learning.  

Meer informatie