U bent hier

Dossier Coronavirus (COVID-19)

Laatste aanpassing. 3 april, 2020

Dit dossier bevat de actuele stand van zaken rond het coronavirus voor zover bij ons bekend.

U vindt hier adviezen voor uw praktijk. Deze zijn aanvullend op de informatie van instanties zoals RIVM/Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding, GGD en de overheid. Het NHG stemt alle informatie af met het RIVM. De adviezen en maatregelen zijn erop gericht om de reguliere gezondheidszorg en zorg voor zieke mensen zo goed mogelijk doorgang te laten vinden.

OnderwerpInhoudBijgewerkt
NieuwActueel3 april
AchtergrondenEpidemiologie, mitigatiefase, incubatietijd en meer2 april
DiagnostiekTelefonische triage, klinische beoordeling, testbeleid en meer2 april
BehandelingBehandeladviezen, specifieke behandeling, verwijzing en meer3 april
InfectiepreventieEisen persoonlijke beschermingsmiddelen, hergebruik PBM, handhygiëne en meer2 april
Organisatie van de zorgPraktische maatregelen, inzet en testbeleid van zorgmedewerkers en meer31 maart
Overige vragenRol NHG, trombosedienst en meer2 april

 

Nieuw

 ↑ Omhoog

Kernboodschappen

De ontwikkelingen en (wetenschappelijke) inzichten rondom COVID-19 veranderen snel. Raadpleeg het dossier om die reden dagelijks.

Het is van belang om, ondanks de COVID-19 pandemie, breed te blijven kijken zoals huisartsen gewend zijn te doen. Denk bij een luchtweginfecties ook aan andere verwekkers en neem ook bij kinderen risicofactoren voor een gecompliceerd beloop in acht. Blijf ook bereikbaar voor patiënten met klachten die niet direct passen bij een corona-infectie.

Patiënten met een (mogelijke) besmetting met COVID-19 kunnen zelfs na 8 dagen (range 5 – 13 dagen) alsnog verslechteren op basis van hyperinflammatie bij virale pneumonie die leidt tot een ARDS-beeld met forse hypoxie. Volg de ABCDE-systematiek. Het klinisch beeld is bepalend voor wel/geen opname. Indien de patiënt zuurstofbehoeftig wordt (lage saturatie <92%-94% en/of toegenomen ademfrequentie > 24/minuut), of klinisch snelle achteruitgang laat zien, dan is dit een reden voor overleg met een longarts en waarschijnlijk ziekenhuisopname. Wees alert! Patiënten tonen niet benauwd, maar kunnen wel degelijk een lage saturatie hebben.

Volg bij patiënten met luchtwegklachten zoals hoesten of kortademigheid al dan niet in combinatie met koorts de NHG-Standaard Acuut hoesten. Deze is, ook in de tijd van mogelijke besmettingen met het coronavirus, nog altijd van toepassing (aanvullende behandeladviezen bij patiënten met acuut hoesten).

Behandel patiënten met astma of COPD die een toename van klachten ervaren óf een longaanval doormaken, conform de daarvoor geldende NHG-Standaarden Astma bij kinderen, Astma bij volwassenen en COPD  met luchtwegverwijders, inhalatiecorticosteroïden of prednison oraal (aanvullende behandeladviezen bij patiënten met acuut hoesten).

 ↑ Omhoog