U bent hier

NHG-Sponsorbeleid, standpunten, beleidsbrieven en notities

NHG-Standpunten Patiëntenzorg en praktijkorganisatie

De visie van de beroepsgroep is op basis van de Toekomstvisie Huisartsenzorg uitgewerkt in diverse inhoudelijk onderbouwde Standpunten over onderdelen van de huisartsenzorg. Deze Standpunten worden gemaakt in samenwerking met de LHV.

Beleidsbrieven en notities

Het NHG reageert via beleidsbrieven en -notities op belangrijke ontwikkelingen in de gezondheidszorg vanuit het inhoudelijke perspectief van de huisartsgeneeskunde. 

Sponsorbeleid NHG

Het NHG vindt het essentieel om belangenverstrengeling te voorkomen en nascholing geheel onafhankelijk van beïnvloeding door de farmaceutische industrie te kunnen aanbieden. Het sponsorbeleid biedt een basis voor een betere afstemming met kaderhuisartsen en expertgroepen. Er worden spelregels beschreven voor drie groepen: de NHG erkende expertgroep, de kaderhuisarts/expertgroepleden en het NHG-bureau met zijn medewerkers.