U bent hier

Richtlijnen en Praktijk

U vindt hier een overzicht van alle inhoudelijk informatie die het NHG te bieden heeft, inclusief alle NHG-Standaarden.

Medisch Inhoudelijk

Het NHG ontwikkelt naast de bekende NHG-Standaarden ook behandelrichtlijnen, multidisciplinaire richtlijnen, zorgmodules, huisartsenbrochures, samenwerkingsrichtlijnen en standpunten op specifieke thema’s om het medisch handelen van de huisarts te ondersteunen.

NHG-Standaarden

  • Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van veel aandoeningen die in de huisartsenpraktijk voorkomen.

NHG-Behandelrichtlijnen

  • Door het NHG ontwikkelde richtlijnen waarop de huisarts zijn voorschrijfbeleid kan baseren.

Zeldzame ziekten

  • Huisartsenbrochures voor de behandeling en begeleiding van mensen met zeldzame aandoeningen.

NHG-Zorgmodules

  • Richtlijnen voor het versterken van de rol van de patiënt bij het omgaan met ziekte en gezondheid.

Medisch inhoudelijke standpunten

  • Om het medisch beleid van de huisarts te ondersteunen publiceert het NHG naast de bekende NHG-Standaarden ook NHG-Standpunten.

Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraken

Landelijke Transmurale Afspraken

Praktijk

Hier vindt u informatie die u kan ondersteunen bij het werken aan de kwaliteit van de zorg en de organisatie van de praktijk op specifieke thema’s zoals patiëntveiligheid, E-health en patiëntenvoorlichting.

Kwaliteit in de huisartsenzorg

NHG-Praktijkaccreditering

Evaluatie en herregistratie

Informatisering en e-health: digitale ondersteuning in de huisartsenzorg

Patiëntenvoorlichting/Thuisarts

ICT Richtlijnen

  • Het NHG ontwikkelt richtlijnen en standaarden voor de automatisering in uw praktijk. 

ICT in uw praktijk

  • ICT hulpmiddelen helpen u en uw praktijkmedewerkers om uw werk uit te voeren in de huisartsenpraktijk

Preventieprogramma’s

  • Ondersteuning aan huisartsen bij de uitvoering van preventie met o.a. aandacht voor de landelijke preventieprogramma’s.

Infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk