U bent hier

Wetenschappelijke en beleidsmatige samenwerking

Structurele samenwerkingspartners

Deelname overlegstructuren

  • Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde (IOH)
  • Concilium Huisartsopleiding Nederland (CHO)

Projecten

Het NHG werkt in een groot aantal projecten samen met andere partijen. Eén van deze meerjarige projecten is bijvoorbeeld NHGDoc.

Expertgroepen

Het NHG werkt nauw samen met de expertgroepen die worden gevormd door kaderhuisartsen op het gebied van klinische en niet klinische deelgebieden van de huisartsenzorg. U kunt doorklikken naar een overzicht van de expertgroepen.